CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktuality

Od 5.6.2020 rušíme zákaz návštev k naším klientom

04. Júna 2020

Vážení návštevníci nášho zariadenia,

 

vzhľadom na uspokojivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám chceme oznámiť že od 5. 6. 2020 rušíme zákaz návštev k naším klientom. Celý proces návštev u klientov však budeme musieť dočasne obmedziť a preto Vás prosíme o akceptovanie nasledovných opatrení.

1)      Každá návšteva sa musí dopredu telefonický nahlásiť a dohodnúť si konkrétny termín návštevy so službukonajúcou sestrou na tel. č.: 034/2829503.

2)      Návštevné hodiny budú dočasne určené nasledovne:

9:30 – 11:30

13:00 – 17:00

18:00 – 19:00


AKTUALIZÁCIA BODU 3) dňa 22. 6. 2020

3)      Návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia môžu trvať cez pracovné dni Po-Pi maximálne 2 hod. z čoho je 1hod. a 50 min. vyčlenených na samotnú návštevu a 10 min. bude vyhradených na dezinfekciu priestorov pre ďalšiu návštevu.
Návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia môžu trvať cez víkendy a št. sviatky maximálne 1 hod. z čoho je 50 min. vyčlenených na samotnú návštevu a 10 min. bude vyhradených na dezinfekciu priestorov pre ďalšiu návštevu.

Návštevy v rámci vonkajších priestorov dĺžkovo neobmedzujeme poprosíme však návštevníkov o dodržanie vyššie uvedených návštevných hodín

4)      Návštevy budú prebiehať v rámci vnútorných priestorov v jedálničke pri hlavnom vchode do zariadenia pričom v jednu hodinu bude možná návšteva max. pre 2 klientov, ktorých navštívia maximálne 2 príbuzný resp. známi. Pričom návštevníci sa môžu v priebehu návštevy aj prestriedať. Ak sa rozhodnete pre návštevu, ktorá sa zrealizuje v exteriéri tam počet navštívených klientov ako aj počet návštevníkov nelimitujeme musia však dodržiavať odstup min. 5 m od inej návštevy. Návštevy na izbách, na ktorých bývajú klienti samostatne budú možné od 8. 6. 2020.
V prípade imobilného klienta môže byť návšteva realizovaná na izbe klienta aj v prípade, že ju neobýva sám, pri dodržaní nižšie uvedených hygienicko – epidemiológických požiadaviek. Ak je to možné, bude minimalizovaný kontakt ostatných klientov s „cudzími“ návštevníkmi, t.j. počas návštevy by mal byť na izbe iba navštevovaný klient, ak to zdravotný stav ostatných klientov bývajúcich na izbe umožňuje. Ak to možné nie je, čas návštevy ako aj počet návštevníkov bude minimalizovaný.

5)      V jeden deň môže klient prijať max. 1 návštevu.

6)      Každému vstupujúcemu návštevníkovi bude zmeraná pri vstupe do zariadenia telesná teplota. Osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C nebude umožnený vstup do zariadenia.

7)      Každý návštevník nášho zariadenia musí dodržiavať hygienické štandardy - pri vstupe do zariadenia musí mať každý vstupujúci nasadené ochranné rúško a ochranné rukavice. Po vstupe si v jedálničke umyť ruky a následne použiť dezinfekčný prípravok. Pri návšteve na izbe klientov, ktorí bývajú samostatne musí mať vstupujúci navyše ešte OOP - jednorázový plášť a návleky na obuv, ktoré mu budú poskytnuté.

8)      Vonkajší aj vnútorný priestor (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku) musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy).

9)      Vo vnútorných priestoroch pre návštevy je potrebné zabezpečiť časté vetranie.

10)   Každý návštevník sa pri vstupe zaeviduje do dennej evidencie návštev a svojim podpisom vyhlási, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti) a nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia, ani nebol s takouto osobou v kontakte a v jeho blízkej rodine s ktorou je v kontakte nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, ani sa v tomto období nevrátil zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19).

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny uvedené nižšie, alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.

Rizikové skupiny:

  • Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac,
  • Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy,
  • Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou

 

Vieme, že uvedené dočasné opatrenia k návštevám našich klientov sú pre Vás obmedzujúce no na druhej strane sa chcem vyhnúť pokiaľ možno v čo najväčšej možnej miere eventuálnemu nakazeniu klientov z vonkajšieho prostredia. Postupom času chceme jednotlivé body prehodnocovať a postupne ich uvoľňovať resp. aj rušiť.

Toto obmedzenie by malo predbežne trvať do 31. 8. 2020 a môže sa meniť vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia krízového štábu, hlavného hygienika, vlády SR, RÚVZ resp. MPSVaR SR.

MPSVaR vydalo aktualizáciu s novým dátumom predĺženým do 30. 9. 2020.

Viac info nájdete aj na webe: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/ v záložke Príprava na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19.