CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Tlačivá na stiahnutie

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje.

 1. ZAMESTNANCI poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom
  a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a
  b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

 2. FYZICKÉ OSOBY podávajúce daňové priznanie prostredníctvom
  a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) - predvyplnené
  b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)

 3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží
  a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
  b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

 4. PRÁVNICKÁ OSOBAa) daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)