CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

2 % dane

PODPORME DÔSTOJNÚ JESEŇ ŽIVOTA

SENIOR - geriatrické centrum n. o. je neziskovou organizáciou, ktorá sa stará predovšetkým o starých, chorých a na pomoc odkázaných ľudí. Keďže záujem o starostlivosť tohto typu neustále rastie, dovolili sme si osloviť všetkých vás, jednotlivcov či firmy, s možnosťou podať pomocnú ruku nášmu geriatrickému centru v podobe darovania 2 % z vašich daní.

2 % NAOZAJ POMÁHAJÚ

Každý rok pristupujeme k využívaniu týchto, pre nás vzácnych, finančných prostriedkov veľmi zodpovedne. Nebolo tomu inak ani minulého roku, kedy sme ešte stále zápasili s následkami pandémie spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 a rovnako neustále sa zvyšujúcimi cenami. A práve v tejto situácii nám pomohli financie prijaté z 2 % darovaných daní na kúpu antidekubitných pomôcok.

Aj vďaka vašej podpore môžeme naďalej pokračovať v dôležitom poslaní, ktorým je poskytovanie každodennej opatery ľuďom odkázaným na našu pomoc v atmosfére domáceho prostredia.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nám doteraz poukázali 2% zo svojich daní.

Tlačivá na darovanie nájdete TU.