CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

2 % dane

SENIOR - geriatrické centrum n. o. je neziskovou organizáciou, ktorá sa stará predovšetkým o starých, chorých a na pomoc odkázaných ľudí. Keďže záujem o starostlivosť tohto typu neustále rastie, dovolili sme si osloviť všetkých vás, jednotlivcov či firmy, s možnosťou podať pomocnú ruku nášmu geriatrickému centru v podobe darovania 2 % z vašich daní.

 

2 % naozaj pomáhajú

Každý rok pristupujeme k využívaniu týchto, pre nás vzácnych, finančných prostriedkov veľmi zodpovedne.

Nebolo tomu inak ani minulého roku, keď nás všetkých prekvapila pandémia spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2. Museli sme prijímať opatrenia na ochranu našich klientov, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny. A práve v tejto situácii nám pomohli financie prijaté z 2 % darovaných daní na kúpu špeciálnej čističky vzduchu do nášho zariadenia a ďalších dôležitých ochranných pomôcok.

Aj vďaka vašej podpore môžeme naďalej pokračovať v dôležitom poslaní, ktorým je poskytovanie každodennej opatery ľuďom odkázaným na našu pomoc v atmosfére domáceho prostredia.

 

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nám doteraz poukázali 2% zo svojich daní.

Tlačivá na darovanie nájdete TU.

Priložené súbory
Galéria