CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktuality

Život našich seniorov je pestrý aj keď vonku trvá riziko ochorenia COVID – 19

14. Apríla 2020

Život našich seniorov je pestrý aj keď vonku trvá riziko ochorenia COVID – 19

Aktívny život seniorov v našom zariadení prebieha, ako aj pred výskytom COVID-19, len s malými obmedzeniami, ktoré nám vyplývajú z vyhlásenia vlády SR. Denne sa klientom a službukonajúcemu personálu meria telesná teplota, ktorá je jedným z príznakov výskytu koronavírusu. Klienti sa v obmedzenom počte zúčastňujú aktivít konaných v zariadení. Počas rozhovorov chápu súčasnú situáciu a uvedomujú si riziká s ňou spojené.

Návštevy zo strany príbuzných, na základe vyhlásenia vlády, sú pozastavené do odvolania, no klienti sa s rodinou spájajú telefonicky a naša ergoterapeutka Renáta Spišiaková takisto umožňuje kontakt pomocou videohovoru, čo klientov veľmi povzbudzuje.  Klienti sa pripravujú na príchod veľkonočných sviatkov výrobou dekorácií. Pre našich seniorov, boli zo strany Bratislavského samosprávneho kraja doručené ochranné pomôcky, za ktoré vyjadrujú veľkú vďaku.

Galéria