CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Ako sa stať naším klientom

Ak sa chcete stať naším klientom, alebo by ste chceli v našom zariadení vybaviť pobyt svojim príbuzným, vyplňte nasledovnú žiadosť.

Žiadosť o prijatie do zariadenia sociálnych služieb

Odoslaním formulára Žiadosť o prijatie do zariadenia sociálnych služieb beriete na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Klient

Kontaktná osoba (syn, dcéra, iný rodinný príslušník klienta)

Zdravotný stav klienta

Psychický stav

Chôdza

Príjem potravy

Diétna strava

Upresnenie k diétnej strave

Inkontinencia

Pomôcky

Dekubity

Upresnenie k dekubitom

Prílohy

Tu je možné priložiť napr. aktuálnu zdravotnú dokumentáciu, rozhodnutie a posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby a ďalšie dokumenty súvisiace so žiadosťou.
    V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 034/ 28 29 500.