CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Partneri

Ďakujeme všetkým naším partnerom, ktorí nás podporujú či už v prípade 2 % z daní alebo pri realizácií projektu
Benefičný koncert „SENIORI a MY“.

Špeciálne poďakovanie patrí našim stálym partnerom, ktorí už dlhé roky podporujú činnosť
a aktivity geriatrického centra SENIOR, n.o.:

  • UniCredit Bank Slovakia, a.s.
  • Roche Slovensko, s.r.o.
  • Siemens, s.r.o.
  • PULImedical, spol. s r.o.

 

Generálni partneri

 

Generálni partneri - Logá

 

Partneri

 

Ostatní partneri - Logá

 

Harris Slovakia, a.s. – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti - Logá Seniorské informačné centrum - Logo