CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktivity

Benefičný koncert 2008

Benefičný koncert „Seniori a my“ sa prvý raz konal v roku 2003 a stal sa tradičným októbrovým podujatím v rámci mesiaca úcty k starším.

Seniori a my 2008

Tohtoročný 6. ročník sa konal 4.októbra v priestoroch Nemeckého evanjelického kostola v Modre a opätovne nad ním prevzala záštitu manželka prezidenta Slovenskej republiky, pani Silvia Gašparovičová.

Na koncerte vystúpili sólisti: speváčka a herečka Juliana Jamrišková, operný spevák Dušan Jarjabek, dirigent a korepetítor Zdeňek Macháček, komorný súbor Junior Brass Quintet v zložení Marián Vlado (trúbka), Slavomír Ježko (trúbka), Roman Koza (lesný roh), Patrik Skurák (pozauna), Ivan Kováčk (tuba) a talentované žiačky Základnej umeleckej školy v Modre - Katarína Bilková, Anna Štrbová a Hana Zigová.

Poďakovanie by sme radi vyslovili všetkým umelcom, ktorí sa rozhodli podporiť dobrú vec a vystúpili na koncerte bez nároku na honorár. Zároveň naša vďaka patrí aj ľuďom, ktorí poskytli pomoc pri organizácii koncertu. Sú to predovšetkým: Viliam Vlado – riaditeľ Základnej umeleckej školy v Modre, Marián Čop, farár cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Modra a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

Výťažok z koncertu bude použitý na dovybavenie zariadenia a rozšírenie kapacity geriatrického centra SENIOR.

Sponzorom video záznamu z koncertu "Seniori a my " bol Senior portál.

Priložené súbory
Galéria