STAROSTLIVOSŤ o seniorov

Špecializované zariadenie
Zariadenie opatrovateľskej služby

sú sociálne služby, ktorú prevádzkujeme v priestoroch Nemocnice v Malackách, ktorá, vzhľadom na svoje prístrojové vybavenie a profesionálny personál, patrí k najmodernejším všeobecným nemocniciam na úrovni regionálnych nemocníc na Slovensku vôbec...

Viac informácií

ADOSNemocnica Malacky

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť. Je určená pacientom všetkých vekových kategórií. Medzi naše služby patrí predovšetkým ošetrovanie rán, preležanín a stómií...

Viac informácií
02. 06. 2023
S úsmevom na tvári
22. 05. 2023
Cvičenie so seniormi

Spolupracujúci
partneri

Harris Slovakia, a.s. – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Seniorské informačné centrum