CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť nielen klientom nášho zariadenia.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje starostlivosť o imobilných pacientov, či starostlivosť v terminálnych štádiách choroby. Medzi naše služby patrí predovšetkým ošetrovanie rán, preležanín a stómií. V prípade potreby zabezpečíme podávanie infúzií, odbery vzoriek na diagnostiku a podávanie injekcií.

Ďalej ponúkame:

  • ošetrovateľskú starostlivosť
  • sledovanie vitálnych funkcií
  • kompletnú starostlivosť o onkologického pacienta
  • polohovanie pacientov
  • podávanie zábalov, aplikácia roztokov a mastí
  • ponúkame starostlivosť o centrálny venózny katéter/ linku, starostlivosť o výživovú sondu, starostlivosť o kanyly, cievkovanie, starostlivosť o močový katéter