CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktivity

Benefičný koncert 2012

Mesiac október už tradične patrí starším. Preto si aj v Senior – geriatrickom centre, n.o., člen MEDIREX GROUP chceme uctiť nielen našich klientov, ale všetkých seniorov, pre ktorých je najsilnejším liekom práve úcta a láska. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí podporujú našu činnosť. Aj vďaka príspevkom našich darcov – spoločností, inštitúcii i súkromných...

Benefičný koncert 2011

Staroba  je prirodzenou etapou  a súčasťou ľudského života, a práve Senior – geriatrické centrum, n. o., člen MEDIREX GROUP, sa snaží podať pomocnú ruku formou 24-hodinovej lôžkovej starostlivosti starým, chorým a na pomoc odkázaným ľuďom, aby túto časť života prežili dôstojne. Touto cestou ďakujeme taktiež v šetkým darcom, spoločnostiam, inštitúciám...

Benefičný koncert 2010

Október - mesiac úcty k starším sa stal už tradičným časom, kedy sa stretávame v moderných priestoroch Zoya museum vinárskeho komplexu Elesko v Modre, pri nádhernej príležitosti - benefičnom koncerte "Seniori a my 2010", ktorého organizátorom je Senior - geriatrické centrum, n. o.. Benefičný koncert "Seniori a my 2010" nie je len nevšedným kultúrnym podujatím, ale...

Benefičný koncert 2009

Október - mesiac úcty k starším sa stal už tradičným časom, kedy sa stretávame v priestoroch Nemeckého evanjelického kostola v Modre, pri nádhernej príležitosti - benefičnom koncerte Seniori a my , ktorého hlavným organizátorom je Senior -geriatrické centrum, n.o. Na koncerte,ktorý sa konal 10. októbra , sa tento rok predstavili interpreti ako Michaela Šebestová, Stanislav...

Benefičný koncert 2008

Benefičný koncert „Seniori a my“ sa prvý raz konal v roku 2003 a stal sa tradičným októbrovým podujatím v rámci mesiaca úcty k starším. Seniori a my 2008 Tohtoročný 6. ročník sa konal  4.októbra v priestoroch Nemeckého evanjelického kostola v Modre a opätovne nad ním prevzala záštitu manželka prezidenta Slovenskej republiky, pani Silvia Gašparovičová. Na koncerte vystúpili sól...