CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktivity

Benefičný koncert 2012

Mesiac október už tradične patrí starším. Preto si aj v Senior – geriatrickom centre, n.o., člen MEDIREX GROUP chceme uctiť nielen našich klientov, ale všetkých seniorov, pre ktorých je najsilnejším liekom práve úcta a láska.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí podporujú našu činnosť. Aj vďaka príspevkom našich darcov – spoločností, inštitúcii i súkromných osôb – môžeme neustále skvalitňovať naše služby a poskytovať našim klientom dlhodobo tú najlepšiu starostlivosť.

Priložené súbory
Galéria