CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktivity

Benefičný koncert 2010

Október - mesiac úcty k starším sa stal už tradičným časom, kedy sa stretávame v moderných priestoroch Zoya museum vinárskeho komplexu Elesko v Modre, pri nádhernej príležitosti - benefičnom koncerte "Seniori a my 2010", ktorého organizátorom je Senior - geriatrické centrum, n. o..

Benefičný koncert "Seniori a my 2010" nie je len nevšedným kultúrnym podujatím, ale zároveň predstavuje aj aktivitu, ktorá podáva nášmu geriatrickému centru neoceniteľnú pomocnú ruku. Dáva nám možnosť poukázať na dôležitosť zabezpečenia kvalitnej starostlivosti o seniorov a v neposlednom rade máme takýmto spôsobom príležitosť uctiť si nielen našich klientov, ale všetkých seniorov, pre ktorých je najsilnejším liekom práve úcta a láska.

Chceme vysloviť vďaku predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavlovi Frešovi, za to, že prevzal záštitu nad 8. ročníkom benefičného koncertu "Seniori a my 2010".

Touto cestou ďakujeme tiež všetkým darcom, spoločnostiam, inštitúciam ako aj súkromným osobám, ktoré pomáhajú skvalitňovať starostlivosť o seniorov v našom zariadení a taktiež veľká vďaka patrí umelcom, ktorí sa rozhodli podporiť toto poduajtie bez nároku na honorár.

Priložené súbory
Galéria