CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktivity

Benefičný koncert 2011

Staroba  je prirodzenou etapou  a súčasťou ľudského života, a práve Senior – geriatrické centrum, n. o., člen MEDIREX GROUP, sa snaží podať pomocnú ruku formou 24-hodinovej lôžkovej starostlivosti starým, chorým a na pomoc odkázaným ľuďom, aby túto časť života prežili dôstojne.

Touto cestou ďakujeme taktiež všetkým darcom, spoločnostiam, inštitúciám, ako aj súkromným osobám, ktoré nám pomáhajú skvalitňovať starostlivosť o seniorov v našom zariadení a taktiež veľká vďaka patrí umelcom, ktorí sa  ro- zhodli podporiť toto podujatie bez nároku na honorár.

Priložené súbory
Galéria