CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktivity

Benefičný koncert 2009

Október - mesiac úcty k starším sa stal už tradičným časom, kedy sa stretávame v priestoroch Nemeckého evanjelického kostola v Modre, pri nádhernej príležitosti - benefičnom koncerte Seniori a my, ktorého hlavným organizátorom je Senior -geriatrické centrum, n.o. Na koncerte,ktorý sa konal 10. októbra, sa tento rok predstavili interpreti ako Michaela Šebestová, Stanislav Zamborský, Marek a Pavol Bielikovci, žiaci Základnej umeleckej školy v Modre a iní.

Benefičný koncert Seniori a my nie je len nevšedným kultúrnym podujatím, ale zároveň predstavuje aj aktivitu, ktorá podáva nášmu geriatrickému centru neoceniteľnú pomocnú ruku. Dáva nám možnosť poukázať na dôležitosť zabezpečenia kvalitnej starostlivosti o seniorov a v neposlednej rade máme takýmto spôsobom príležitosť uctiť si nielen našich klientov, ale všetkých seniorov, pre ktorých je najsilnejším liekom práve úcta a láska.

Ďakujeme podpredsedníčke Bratislavského samosprávneho kraja, PhDr. Monike Flašíkovej - Beňovej, že prevzala záštitu nad tohtoročným koncertom, všetkým partnerom podujatia, hosťom, ktorí účinkovali bez nároku na honorár a vám všetkým, ktorí ste prišli prejaviť úctu a vďaku všetkým seniorom, a tým nám pomohli spoločne naplňať naše krédo, ktoré hovorí, že najsilnejsim liekom na starobu je láska.

Priložené súbory
Galéria