CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Špecializované zariadenie,
Zariadenie opatrovateľskej služby

tieto sociálne služby prevádzkujeme v priestoroch Nemocnice v Malackách, ktorá, vzhľadom na svoje prístrojové vybavenie a profesionálny personál, patrí k najmodernejším všeobecným nemocniciam na úrovni regionálnych nemocníc na Slovensku vôbec. To nám umožňuje okrem sociálnej starostlivosti zabezpečiť pre klientov aj rehabilitačnú a v prípade potreby tiež okamžitú zdravotnú starostlivosť v Nemocnici v Malackách. Naše služby sa snažíme neustále skvalitňovať a poskytovať tak klientom najvyšší možný štandard a individuálny prístup.

Klienti Špecializovaného zariadenia a Zariadenia opatrovateľskej služby majú k dispozícii moderné bezbariérové priestory na úrovni európskeho štandardu. Mobilní klienti majú možnosť stráviť čas v peknom počasí v prekrásnom parku, ktorý je súčasťou nemocničného areálu.

K našim klientom sa snažíme vždy pristupovať individuálne a vytvárať rodinné prostredie. V rámci Špecializovaného zariadenia sa stará o pacientov 21 členný tím, ktorý pozostáva z 1 sociálneho pracovníka, 1 liečebného pedagóga, 1 vrchnej sestry, 5 zdravotných sestier a 13 opatrovateliek.

Pre našich klientov poskytujeme tieto služby:

Špecializované zariadenie Zariadenie opatro-
vateľskej služby
Diagnostika
a liečba