CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktuality

Podmienky uvoľnenia našich klientov do domácej starostlivosti počas vianočných a novoročných sviatkov

17. Decembra 2020

Blížia sa sviatky, ktoré väčšina z nás zvykne tráviť spolu s najbližšími. Tento rok nás však zasiahla pandémia infekčného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, ktorá všetkým ovplyvní tradičné prežívanie týchto sviatkov. Vieme, že aj pre našich klientov je neoceniteľné, ak môžu byť v tomto období v kruhu rodiny. No všetci si musíme uvedomiť, aké je nesmierne dôležité ochrániť tie najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Pre tých z vás, ktorí aj v tejto situácii máte záujem stráviť sviatky spoločne so svojimi blízkymi, ktorí sú našimi klientmi, sme pripravili podmienky ich uvoľnenia z nášho zariadenia v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi – vyhláška ÚVZ č. 43/2020 a nariadenie vlády SR č. 116/2020 Z. z. V záujme ochrany zdravia našich klientov nebudú návštevy okrem výnimiek stanovených vyhláškou ani naďalej z epidemiologických ako aj obmedzených priestorových dôvodov zariadenia umožnené.

 

Podmienky uvoľnenia našich klientov do domácej starostlivosti počas vianočných a novoročných sviatkov 2020:

  • Rodinní príslušníci, u ktorých bude klient tráviť vianočné resp. aj novoročné sviatky, sa pri vyzdvihnutí klienta preukážu negatívnym PCR/antigénovým testom nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a odovzdajú Čestné vyhlásenie v súvislosti s pobytom prijímateľa sociálnej služby v domácej opatere počas vianočných a novoročných sviatkov (príloha - Čestné vyhlásenie pre príbuzných).
  • Zároveň odporúčame, aby sa aj iní rodinní príslušníci, ktorí budú tráviť sviatky s klientom, dali predtým rovnako pretestovať PCR/antigénovým testom.
  • Prosíme rodinných príslušníkov klientov, aby v záujme svojich blízkych rešpektovali odporúčania vlády SR a trávili sviatky v „malej bubline najbližšej rodiny“ za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení.
  • Klienti zariadenia, ktorí mali v rámci posledného pravidelného testovania negatívny výsledok na ochorenie COVID-19 môžu opustiť zariadenie, ale po príchode do zariadenia z domáceho prostredia sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín a Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave klienta a osôb, s ktorými je v styku. (príloha - Čestné vyhlásenie klienta pri návrate). Títo klienti budú po návrate preventívne izolovaní od ostatných klientov po dobu piatich dní a na šiesty deň testovaní antigénovým testom.
  • Treba vziať do úvahy, že v rámci zariadenia máme k dispozícii iba jednu izbu pre výkon izolácie klienta po návrate do zariadenia, preto nevieme zaručiť, že prijmeme klienta späť v dohodnutom termíne. Ak bude izolačná izba v danom čase obsadená, budeme nútení sa s rodinnými príslušníkmi dohodnúť na najbližšom možnom termíne návratu ich blízkeho z domáceho prostredia.
  • V prípade, že sa naše zariadenie dostane do karantény, klienti sa budú môcť vrátiť späť až po ukončení karanténneho obdobia.

 

Apelujeme na všetkých vás, aby sme boli zodpovední a prežili tieto sviatky v pokoji s vedomím, že sme urobili pre našich blízkych len to najlepšie.

Priložené súbory