CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktuality

Canisterapia

05. Augusta 2021

Je forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

V našom zariadení sme začali využívať canisterapiu vo forme skupinovej terapie. Rôznymi aktivitami so psom si klienti precvičujú jemnú motoriku aj hrubú motoriku. Klienti aktivity nevnímajú ako cvičenie, ale ako motiváciu, povzbudenie k činnosti. Je to pre nich hra. Klienti sa tešia na ďalšie stretnutie.

Galéria