CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktuality

Vianočná príprava

09. Decembra 2022

Vianoce sú výnimočnou udalosťou, na ktorú sa v našom SENIOR geriatrické centrum n.o. spolu s klientmi každoročne pripravujeme nielen duchovne, ale aj výrobou rôznych vianočných dekorácií. V priebehu celého roka sme v rámci ergoterapie vyrábali rôzne výrobky a tešili sa, ako ich počas adventu budeme pacientom a zamestnancom nemocnice predávať v našom už tradičnom vianočnom stánku.

Klienti majú veľkú radosť, keď z výťažku z predaja ich výrobkov, môžeme nakúpiť materiál pre ďalšiu tvorbu. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí kúpou výrobkov prispeli k predvianočnej atmosfére. Zvlášť ďakujeme zamestnancom kuchyne Nemocničná a.s., ktorí pre nás aj pre vás pri tejto príležitosti pripravili varený vianočný punč.

Galéria