CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktuality

Upravujeme podmienky návštev

12. Decembra 2022

Vážení návštevníci nášho zariadenia,

chceme Vám oznámiť že od 13.12.2022 upravujeme podmienky návštev k naším klientom vo vnútorných a vonkajších priestoroch v zmysle nového usmernenia z Ministerstva práce a sociálnych vecí SR k vstupu do zariadení sociálnych služieb. Podľa tohto usmernenia rušíme doteraz používané podmienky návštev (tj. nahlasovanie sa, dodržiavanie vymedzeného času návštevy ako aj počet návštev počas jedného dňa a taktiež sa rušia návštevné hodiny). Jedinou podmienkou vstupu do zariadenia bude používanie respirátora FPP2 počas celého pobytu v našom zariadení.

Zároveň Vás pri návštevách prosíme o akceptovanie a trpezlivosť pri situáciách ktoré vyplývajú z našej práce pri poskytovaní sociálnej služby (hygiena, podávanie stravy...) kedy nie je ihneď možné navštíviť klienta. Taktiež Vás poprosíme pri návštevách o akceptovanie nočného kľudu medzi 22:00 – 6:00 hodinou, kedy by sme Vás poprosili si individuálne dohodnúť návštevu s personálom nášho zariadenia vopred.

V prípade opätovného výskytu pozitivít na COVID-19 u klientov v zariadení však opäť budeme nútený pristúpiť k obmedzujúcim opatreniam k vstupu do nášho zariadenia.