CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Ambulancia všeobecného lekára

Ambulancia všeobecného lekára a Interná ambulancia ukončili svoju prevádzku

Vážení pacienti,

dňom 31.5.2020 ukončila svoju činnosť spoločná interná ambulancia a ambulancia všeobecného lekára pre dospelých vedená MUDr. Ivanou Koníkovou.

Pacienti ktorý majú aj naďalej záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci internej ambulancie u MUDr. Ivany Koníkovej môžu ju navštíviť v jej novej ambulancii, ktorá sa nachádza v priestoroch Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku tel:  033/6482 144, 033/6482 140.

Pacienti ktorý využívali zdravotnú starostlivosť v rámci ambulancie všeobecného lekára pre dospelých majú možnosť osloviť všeobecného lekára pre dospelých vo svojom okolí ohľadom uzatvorenia novej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom platí slobodná voľba lekára.

Zdravotná dokumentácia pacientov z ambulancie všeobecného lekára pre dospelých bola odovzdaná do úschovy na Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovska 16, Bratislava odkiaľ si ju môže z odboru zdravotníctva vyžiadať Váš nový všeobecný lekár pre dospelých. Bližšie informácie nájdete na linku: https://bratislavskykraj.sk/zdravie/hladate-svoju-zdravotnu-kartu/