CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Kto sme

SENIOR – geriatrické centrum, n. o. člen MEDIREX GROUP, podáva pomocnú ruku v ťažkých momentoch. Vtedy, keď človek cíti, že potrebuje pomôcť s tým, čo donedávna zvládal sám. Staráme sa o ľudí starých, chorých, odkázaných na nepretržitú 24-hodinovú opatrovateľskú službu lôžkového charakteru v Špecializovanom zariadení. Snažíme sa, aby sa u nás naši klienti cítili príjemne a boli v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. O každého nášho klienta sa stará odborne kvalifikovaný personál s pochopením, zachovaním prirodzenej úcty k človeku a rešpektovaním jeho individuality.

SENIOR - geriatrické centrum n. o., začalo svoju činnosť prevádzkovať v roku 2002 v priestoroch budovy nemocnice v Modre. Má za sebou viac ako 10 ročné skúsenosti s poskytovaním opatrovateľskej sociálnej služby.

Vytvorenie geriatrického centra v priestoroch Nemocnice v Malackách je výnimočné svojím spojením sociálnej a zdravotnej starostlivosti o klienta, vďaka čomu je jediným svojho druhu v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. Klienti geriatrického centra vďaka tomu získavajú nielen sociálnu starostlivosť, ale vďaka nemocničnému zázemiu aj okamžitú a komplexnú zdravotnú starostlivosť, čo napríklad v štandardných zariadeniach sociálnych služieb nebýva zvykom.

K naším klientom sa snažíme vždy pristupovať individuálne a vytvárať rodinné prostredie.

 

Pozrite si našu galériu:

Galéria