CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Manažment a štatutárne orgány

Manažment

  • Mgr. František Maják – riaditeľ
  • Jarmila Kurinová – vrchná sestra

 

Štatutárne orgány

Správna rada

  • Mgr. Miroslav Kočanpredseda správnej rady
  • Ing. Róbert Veselka – člen správnej rady
  • MUDr. Radoslav Bardún – člen správnej rady

Dozorná rada

  • Ing. Jozef Gavlas, MSc. – člen dozornej rady
  • Ing. Robert Vetrák, MPH – člen dozornej rady
  • Mgr. Mária Kičinková – člen dozornej rady