CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Manažment a štatutárne orgány

Manažment

 • Mgr. František Maják – riaditeľ
 • Jarmila Kurinová – vrchná sestra

 

Štatutárne orgány

Správna rada

 • MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH. – predseda správnej rady
 • Ing. Róbert Veselka – člen správnej rady
 • MUDr. Radoslav Bardún – člen správnej rady

Dozorná rada

 • Ing. Jozef Gavlas, MSc. – člen dozornej rady
 • Ing. Katarína Martinusová
  Ing. Katarína Martinusová
  – člen dozornej rady
 • Mgr. Mária Kičinková – člen dozornej rady