CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Naša jedinečnosť

Naše zariadenie prevádzkované v priestoroch Nemocnice predstavuje unikátne spojenie sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti poskytovaných v prostredí Nemocnice v Malackách. Spojenie týchto dvoch zariadení v takomto rozsahu je v tomto regióne jedinečné. Táto jedinečnosť nesie v sebe a pre našich pacientov niekoľko výhod:

  • Nemocnica v Malackách patrí vzhľadom na svoje personálne a technické vybavenie k najmodernejším všeobecným nemocniciam na úrovni regionálnych nemocníc na Slovensku. Celá škála služieb nemocnice je k dispozícii aj pri 24-hodinovej starostlivosti o klientov geriatrického centra SENIOR, zároveň aj v prípade potreby akejkoľvek akútnej požiadavky na poskytnutie kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti.
  • Špičkové prístrojové vybavenie a odborný personál Nemocnice Malacky vytvárajú adekvátne podmienky pre poskytovanie starostlivosti o fyzickú a psychickú kondíciu klientov na najvyššej profesionálnej úrovni.
  • Pri našej práci so seniormi si uvedomujeme, že od rýchlej a kvalitnej diagnostiky sa odvíja úspešnosť a nastavenie liečby, preto je súčasťou našich služieb aj okamžitý prístup k 25 odborným ambulanciám a 5 lôžkovým oddeleniam v rámci spojenia geriatrického centra s Nemocnicou. K dispozícií je pre seniorov aj všeobecný lekár, psychiater a všetky oddelenia.
  • Nemocnica v Malackách poskytuje pacientom geriatrického centra možnosti širokej škály služieb rehabilitačného oddelenia pod vedením odborníkov z tejto oblasti. Pacienti majú možnosť využiť komplexné rehabilitačné vyšetrenia a procedúry v rámci elektroliečby, cvičenia pri bolestiach chrbtice alebo rôzne druhy masáži.
  • Senior – geriatrické centrum je situované priamo v budove Nemocnice, ktorá sa nachádza priamo v Zámockom parku, ktorý prináša atmosféru pokojného oddychu, prechádzok, či poskytuje možnosti potešiť sa prírodou, čo nepochybne skvalitňuje úroveň života našich klientov.
  • Rodinné prostredie a pomoc našim klientom pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, ako je polohovanie, asistencia pri obliekaní, hygiene, kŕmení, či ďalších aktivitách je pre nás samozrejmosťou.
  • Ubytovanie v 1-2 lôžkových moderných izbách ponúka nadštandardný komfort aj s bezbariérovým prístupom, s novou sanitou a hygienickou technikou. Príjemným bonusom je balkón na každej izbe s nádherným výhľadom na Zámocký park.
  • Súčasťou našich služieb stravovanie 5 krát denne, ponúkame upratovanie, pranie, žehlenie či údržbu bielizne a šatstva.
  • Náš personál sa pravidelne stará aj o socializačné aktivity v rámci aktívneho trávenia voľného času.