CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Dary

Podporiť našu činnosť môžete aj prostredníctvom darov, či už finančných alebo nefinančných. Oceníme akúkoľvek pomoc, či už materiálnu alebo finančnú, vďaka ktorej môžeme skvalitňovať nami poskytované služby.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám po dobu našej existencie pomohli. Poďakovanie patrí spoločnostiam:

 • CompuGroup Medical Slovensko, s.r.o.
 • Microsoft Slovakia, s.r.o.
 • BENEFIT FINANCE, a.s.
 • Roche Slovensko, s.r.o.
 • Amgen Switzerland AG Slovakia - org.
 • GalaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
 • PhDr. Zdenka Adameová-Collin
 • BANCHEM, s.r.o.
 • SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
 • COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
 • D.P.F. Bratislava, spol. s r.o.
 • KNOTT spol. s r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 • HMG & PARTNERS, s.r.o.
 • p. Vladimír Merschitz
 • p. Mgr. Beáta Mackovičová

Prispieť môžete finančne na číslo účtu 1056642007/1111, UniCredit Bank Slovakia a.s.

V prípade, že by ste nás chceli podporiť vecnými darmi, prosím, kontaktujte nás na čísle +421 33 28 29 500 alebo mailom na info@seniormalacky.sk.

Ďakujeme!

 

Dôležité údaje

SENIOR – geriatrické centrum n. o.
Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

Zastúpený: Mgr. František Maják, riaditeľ
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy: Mgr. František Maják
Tel. č.: +421 905 29 05 84
E-mail: frantisek.majak@seniormalacky.sk
IČO: 36 076 988
Zapísaný v Registri neziskových organizácii Obvodného úradu v BA číslo: OVVS-780/ 69/ 2002-NO

Priložené súbory