CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Tlačivá na stiahnutie

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie – na rok 2024 – PDF (editovateľné)
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)
b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)
c) Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online)
b) Daňové priznanie typu B (online)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)