CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Tlačivá na stiahnutie

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje.

 1. ZAMESTNANCI poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom
  a) Vyhlásenie, alebo online editovateľné vyhlásenie a
  b) Potvrdenie o zaplatení dane

 2. FYZICKÉ OSOBY podávajúce daňové priznanie prostredníctvom
  a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF)
  b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)

 3. PRÁVNICKÁ OSOBAa) Daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)